Segregacja odpadów elastycznych – dlaczego jest tak ważna? - ReFlex

  • Home
  • Segregacja odpadów elastycznych – dlaczego jest tak ważna?
Odpady elastyczne stanowią zaledwie 5% plastikowych odpadów. Choć są one niezwykle funkcjonalne i pozwalają na przedłużenie trwałości produktów, stanowią też wyzwanie dla systemu odpadowego – konsumenci często wyrzucają je do odpadów zmieszanych, a ich mały rozmiar powoduje, że sortowanie jest bardziej wymagające.
Wciąż zdecydowanie za mało odpadów elastycznych trafia do recyklingu. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka: niedostateczna świadomość społeczeństwa o sposobach segregacji oraz o potencjale recyklingowym, niewielkie rozmiary opakowań i ich różnorodność. Trzeba jednak wiedzieć, że tworzywa, z których się składają, można powtórnie przetworzyć. Warto więc zadbać o to, by jak najmniej takich odpadów trafiało do spalenia lub na wysypisko, a jak najwięcej mogło stać się surowcem wtórnym.
  •  Ochronę środowiska: Segregacja odpadów elastycznych pozwala na ich recykling i ponowne wykorzystanie. Dzięki temu ograniczamy ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci i wspieramy rozwój Gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej).
  • Oszczędność surowców: Produkcja nowych materiałów z surowców naturalnych wymaga zużycia dużej ilości samych surowców ale też energii i wody. Przetwórstwo odpadów elastycznych pozwala na zmniejszenie zużycia tych surowców i ochronę zasobów naturalnych.
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych: Spalanie odpadów elastycznych powoduje emisję do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmian klimatu. Dodatkowo uniemożliwia odzysk surowców z polimerów – raz spalone nigdy nie wrócą do obiegu. Recykling tych odpadów pozwala natomiast na ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
  • Rozwój gospodarczy: Segregacja i recykling odpadów elastycznych stwarza nowe możliwości dla biznesu i tworzy nowe miejsca pracy.
  • Oszczędność: Segregacja odpadów pomaga ograniczyć ilość zużywanych surowców pierwotnych.

  • Czystsze środowisko: Dzięki temu, że mniej odpadów trafia na wysypisko, segregacja odpadów przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

  • Satysfakcja z dbania o środowisko: Segregacja odpadów to prosty sposób na działanie proekologiczne i edukowanie innych na temat korzyści wynikających z takich działań.

Segregacja odpadów elastycznych jest niezwykle ważna dla ochrony środowiska naturalnego, oszczędzania surowców naturalnych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.