O INICJATORACH - ReFlex

O INICJATORACH

INICJATORZY

Inicjatorami projektu są dwie wiodące na rynku spożywczym marki:

Obie firmy kładą bardzo duży nacisk na zrównoważoną produkcję i podejmowanie wyzwań, które będą chronić środowisko oraz wdrażać w praktyce modele zgodne z gospodarką cyrkularną. 

W ramach swojej długoterminowej wizji firma Nestlé dąży do tego, aby żadne z opakowań jej produktów nie trafiało na wysypiska ani do środowiska jako odpad. Ambicją firmy jest to, by do 2025 roku każde opakowanie Nestlé nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Firma ograniczy również wykorzystanie tworzyw pierwotnych o 33%. W tym celu rozwija innowacyjne technologie, tworząc opakowania z papieru nadającego się do recyklingu, ogranicza zawartość plastiku w opakowaniach, szerzej wykorzystuje plastik z recyklingu (rPET), dąży do rezygnacji z opakowań wielomateriałowych, popularyzuje opakowania wielokrotnego użytku. Nestlé wspiera również rozwiązania infrastrukturalne na rzecz zbiórki i recyklingu odpadów. Podejmuje też działania na rzecz promowania odpowiedzialnych zachowań wśród swoich pracowników, partnerów, dostawców i konsumentów.

Od kilku lat prace nad innowacjami w tych obszarach koordynuje jednostka badawcza firmy: Instytut Badań nad Opakowaniami. Wspólnym celem powyższych inicjatyw jest zapewnienie przyszłości bez odpadów.

Strategia Nestlé w zakresie opakowań opiera się na 5 filarach: ograniczanie wykorzystania pierwotnych tworzyw sztucznych, tworzenie systemów wielokrotnego użycia i napełniania opakowań, wdrażanie innowacji w zakresie recyklingu i kompostowania, wspieranie rozwoju infrastruktury

Realizowana od wielu lat strategia PepsiCo zmierzająca do budowy bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego obejmuje wiele obszarów, w tym m.in. neutralność klimatyczną, którą PepsiCo planuje osiągnąć do roku 2040. Jednym z jego elementów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dalsze starania na rzecz ograniczenia wykorzystania surowca pierwotnego w produkcji opakowań plastikowych i zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

W lipcu 2020 roku PepsiCo w Polsce rozpoczęło produkcję herbaty mrożonej Lipton Ice Tea w butelkach w 100% wykonanych z rPET, a w grudniu 2020 roku złożyło deklarację dalszych inwestycji w rozwój tych działań i pozyskanie odpowiedniej ilości rPET do produkcji butelek w całości wykonanych z ponownego przetworzenia do pakowania napojów Pepsi oraz Mirinda do końca 2021 roku, w efekcie czego od stycznia 2022 r. wszystkie butelki tych napojów wykonane są w 100% z materiału z recyklingu (rPET).