EDYCJA 2023 - ReFlex

Segreguj z ReFlexem!

Edycja 2023

Regulamin konkursu

„Segreguj z ReFlexem”

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodzica na

udział dziecka

Zgoda rodzica na

wykorzystanie wizerunku dziecka

Wykaz szkół biorących udział

w projekcie ReFlex

Konkurs krok po kroku

kl. 1-3

Konkurs krok po kroku

kl. 4-8